Bộ môn Nề - Hoàn thiện
         
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐIÊN THOẠI
1 Cao Hải Lâm Phụ trách bộ môn KSXD & CNSPDN bậc 5/7 1699887479
2 Nguyễn Thiết Sơn Trưởng khoa CNKH & bậc 5/7 0988565159
3 Bùi Đức Ký Giáo viên GVDN & bậc 6/7 0989066601
4 Nguyễn Văn Nghĩa Giáo viên CNCĐ & bậc 5/7 0977974592
5 Nguyễn Bá Thuấn Giáo viên KSXD & CNSPDN bậc 5/7 0948576776
         
         
Bộ môn Cốt thép - Hàn - Điện - Nước
         
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐIÊN THOẠI
1 Lưu Thị Hương Trưởng bộ môn CNKH bậc 5/7 1687638486
2 Lê Anh Đức Phó trưởng khoa Ths. Điện - Tự động hóa 0948678397
3 Bùi Xuân Hương Giáo viên KS Điện & bậc 5/7 1683485428
4 Nguyễn Văn Quyết Giáo viên KSXD & bậc 5/7 0983552466
         
         
Bộ môn Cốp pha - Giàn giáo
         
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐIÊN THOẠI
1 Phạm Văn Cửu Trưởng bộ môn KSXD & CNSPDN bậc 5/7 0912673054
2 Hà Duy Tân Giáo viên CNCĐ & bậc 5/7 0973226559
3 Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên CNCĐ & bậc 5/7 0984983949
Thư viện hình ảnh
Đối tác