Thành tích trong công tác giáo dục đào tạo của Khoa

08:54:00  22/04/2015

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Đơn vị: KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình:

1/ Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm, trụ sở: Phòng 1.1 nhà K2 -  Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Phường Trung Văn –  Quận Nam Từ Liêm – Hà nội.

- Quá trình thành lập và phát triển: Khoa Đào tạo nghề được thành lập từ năm 2003, tiền thân là ban nghề trực thuộc trường Cao đẳng xây dựng số 1.

- Những đặc điểm chính của đơn vị: khoa đào tạo nghề từ ngày thành lập đã có quân số 16 cán bộ, giáo viên. Có chi bộ ghép cùng trung tâm tư vấn xây dựng và Phòng Thí nghiệm. Đoàn thanh niên sinh hoạt theo chi đoàn giáo viên.

+ Khoa từ ngày thành lập có cơ cấu tổ chức gồm 03 bộ môn: bộ môn Nề - Mộc – Máy; bộ môn Điện; bộ môn Nước.

+ Cơ cấu gồm: 1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa và 03 trưởng bộ môn.

2/ Chức năng, nhiệm vụ:

- Khoa Đào tạo nghề được Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy thực hành cơ bản cho các hệ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề: hàng năm đã hướng dẫn tay nghề cho trên 3.000 học sinh, sinh viên các hệ.

- Năm học 2011 – 2012 đã đào tạo 274 học sinh Trung cấp nghề nề - hoàn thiện; năm học 2013 - 2014 đào tạo 185 học sinh trung cấp nghề.

- Hàng năn tổ chức đào tạo nhiều lớp ngắn hạn, nâng bậc thợ; kiểm tra tay nghề đi xuất khẩu lao động tại Dubai; Libi; Nhật bản... cho hàng trăm lượt người dự thi.

- Tập thể giáo viên tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Nhà nước , cấp Bộ và cấp cơ sở:

            + 04 đề tài cấp nhà nước về xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia cho: nghề nề - hoàn thiện; nghề bê tông; nghề cốt thép – hàn; nghề cốp pha – giàn giáo năm 2008 – 2010.

            + 02 đề tài cấp Bộ về xây dựng ngân hàng câu hỏi kiến thức và bài thi kỹ năng: nghề bê tông; nghề nề- hoàn thiện. Năm 2011.

            + Rà soát, chỉnh sửa chương trình nghề nề - hoàn thiện năm 2012.

            + Biên soạn giáo trình nội bộ nghề Nề - Hoàn thiện năm 2014.

II. Thành tích đạt được:

1/ Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị:

- Khoa Đào tạo nghề thực hiện nhiệm vụ giảng dạy thực hành cơ bản cho các hệ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề: hàng năm đã hướng dẫn tay nghề cho trên 3.000 học sinh, sinh viên các hệ. Đạt kết quả cao trên 98 % học sinh, sinh viên đạt từ trung bình trở lên.

- Năm học 2011 – 2012 đã đào tạo 274 học sinh Trung cấp nghề nề - hoàn thiện. Năm học 2013 - 2014 đào tạo 185 học sinh trung cấp nghề. Tỉ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 70%.

- Hàng năn tổ chức đào tạo nhiều lớp ngắn hạn, nâng bậc thợ; kiểm tra tay nghề đi xuất khẩu lao động tại Dubai; Libi; Nhật bản... cho trên 1.000; nhất là năm 2013 - 2014 đã liên kết và hợp tác với nhiều Công ty xuất khẩu lao động như EMICO - VOV; TRADECO; VINAINCOMEX; LEESCO; HẢI PHONG; IMS; VINASTONE... lượt người đào tạo, bồi dưỡng và dự thi. Được các đối tác tin tưởng và đánh giá cao. Bên cạnh đó đã góp phần tăng thêm thu nhập hàng tháng cho giáo viên trong khoa và đóng góp một phần vào quỹ phúc lợi nhà trường.

- Năm học 2013 – 2014 khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước. Duy trì tốt phong trào thi đua trong đơn vị: năm học 2013 – 2014 có 04 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi trên tổng số 12 giáo viên của khoa chiêm 33 %. Có 100% cá nhân trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 11/14 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” chiếm 78,5%; Có 04 giáo viên giỏi cấp trường; 05 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 01 cá nhân đạt danh hiệu”Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng”. Không có cá nhân nào bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo trở lên. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tập thể giáo viên tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Nhà nước , cấp Bộ và cấp cơ sở:

            + 04 đề tài cấp nhà nước về xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia cho: nghề nề - hoàn thiện; nghề bê tông; nghề cốt thép – hàn; nghề cốp pha – giàn giáo năm 2008 – 2010. Được đánh giá tốt trong tất cả các bộ TCKN nghề Quốc gia đã được ban hành.

            + 02 đề tài cấp Bộ về xây dựng ngân hàng câu hỏi kiến thức và bài thi kỹ năng: nghề bê tông; nghề nề- hoàn thiện. Năm 2011. Được đánh giá tốt và ban hành.

            + Rà soát, chỉnh sửa chương trình nghề nề - hoàn thiện năm 2012. Được đánh giá tốt.

            + Biên soạn giáo trình nội bộ nghề Nề - Hoàn thiện năm 2014.

- Hàng năm giáo viên trong khoa hăng hái tham gia các hội thi giáo viên giỏi cấp trường  trung bình 04 giáo viên mỗi năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; nhiều giáo viên đạt giáo viên dậy giỏi cấp Tỉnh từ các năm 2005, 2006, 2007 đến 2010.

- Hàng năm khoa được Bộ Xây dựng tín nhiệm và cử 2 - 3 chuyên gia để tham gia sát hạch tay nghề học sinh giỏi cấp Bộ và cấp Quốc gia để tham dự tay nghề Asian.

- Tập thể giáo viên trong khoa luôn đoàn kết cao và giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn và cuộc sống hàng ngày.

2/ Những biện pháp và nguyên nhân đạt được những thành tích:

- Khoa đào tạo nghề có đội ngũ giáo viên tâm huyết, yêu nghề, gắn bó với nghề.

- Đội ngũ giáo viên của khoa có sự kết hợp giữ 2 thế hệ: số giáo viên lâu năm có kinh nghiệm chiếm ½ khoa; số giáo viên trẻ một nửa. Do đó là sự kết hợp tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tiếp thu và chuyển giao công nghệ nhanh.

- Khoa có truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, luôn giúp đỡ nhau trong chuyên môn, công việc cũng như cuộc sống.

- Giao việc rõ ràng, thực hiện nghiêm túc và tự giác; có kiểm tra, báo cáo thường xuyên.

- Đội ngũ cán bộ của khoa có năng lực, làm việc có trách nhiệm và được mọi người tín nhiệm.

- Được Đảng ủy, Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao từng công việc cụ thể, do đó cán bộ giáo viên đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tốt.

- Cùng với sự phát triển chung của nhà trường là phấn đấu đến năm 2015 sẽ trở thành trường Đại học Công nghệ xây dựng. Đây cũng là một động lực to lớn để thúc đẩy các thành viên của khoa phải cố gắng hơn nữa để góp những phần sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp chung.

3/ Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

- Toàn thể cán bộ, giáo viên trong khoa nghiêm chỉnh chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ai vi phạm.

- Luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, giáo viên trong khoa. Phân công giời dạy, các công tác khác đồng đều để mọi người cùng xây dựng, đóng góp và hưởng thụ một cách bình đẳng và đồng đều. Ưu tiên những giáo viên trẻ do lương thấp có thu nhập tăng thêm.

- Tất cả giáo viên tham gia đều đặn các hoạt động tình nghĩa, từ thiện và  hiến máu nhân đạo…

4/ Hoạt động của tổ chức đoàn thể:

  • - Đối với chi bộ Đảng: luôn bồi dưỡng, khuyến khích, động viên các đoàn viên công đoàn suất sắc để giới thiệu cho Đảng: cụ thể đã giới thiệu và kết nạp được 04 đảng viên nâng số đảng viên trong chi bộ lên 07 và chuẩn bị  kết nạp 03 đảng viên mới. Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 01 đoàn viên suất sắc cho đảng năm 2015.

  • - Tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả: chăm lo đời sống tinh thần cho tất cả các đoàn viên: như thăm hỏi hiếu, hỷ; tổ chức cho giáo viên đi tham quan, điều dưỡng…

  • - Đoàn thanh niên luôn hắng hái tham gia các hoạt động của trường, trung ương…như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…Đã giới thiệu cho chi bộ được 01 đoàn viên ưu tú đi học lớp tìm hiểu Đảng.

III- Các hình thức đã được khen thưởng:

Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định.

2002

Tập thể LĐSX

( Khoa đào tạo nghề)

Số 1521/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2002. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2005

Tập thể LĐSX

( Tổ Điện nước)

Số: 05/2188QĐ-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2005. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2007

Tập thể LĐSX.

( Bộ môn Nề)

Số 112/2008/ QĐ-BXD ngày 22 tháng 1 năm 2008. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2007

Tập thể LĐSX

( Khoa đào tạo nghề)

Số 112/2008/ QĐ-BXD ngày 22 tháng 1 năm 2008. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2009

Tập thể LĐSX

( Khoa đào tạo nghề)

QĐ số 989/QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2009. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2011

Tập thể LĐSX

( Khoa đào tạo nghề)

QĐ số 936/QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 năm 20011. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2012

Tập thể LĐSX

( Khoa đào tạo nghề)

Theo nghi quyết của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường họp ngày ...... tháng 8 năm 2012, đề nghi Bộ Xây dựng cấp bằng khen.

2013

Tập thể LĐSX

( Khoa đào tạo nghề)

Theo nghi quyết của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường họp ngày ...... tháng 8 năm 2013, đề nghi Bộ Xây dựng cấp bằng khen.

2014

Tập thể LĐSX

( Khoa đào tạo nghề)

Theo nghi quyết của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường họp ngày ...... tháng 8 năm 2014, đề nghi Bộ Xây dựng cấp bằng khen.

 

2- Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định.

2002

Bằng khen

QĐ số: 1521/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2002. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2005

Bằng khen

QĐ số: 05/2188QĐ-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2005. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2007

Bằng khen

QĐ số: 112/2008/ QĐ-BXD ngày 22 tháng 1 năm 2008. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2009

Bằng khen

QĐ số: 989/QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2009. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2011

Bằng khen

QĐ số:  936/QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 năm 20011. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2012

Bằng khen

QĐ số:  934/QĐ-BXD ngày 24 tháng 10 năm 20012. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2013

Bằng khen

QĐ số:  987/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 20013. Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thư viện hình ảnh
Đối tác