CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng khoa: Cn. Nguyễn Thiết Sơn.

Phó trưởng khoa: Ths. Lê Anh Đức.

Phó trưởng khoa: Ks. Cao Hải Lâm.

Thư ký khoa: Lương Thu Phương.

TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

Bộ môn Nề - Hoàn thiện: Ks Cao Hải Lâm.

Bộ môn Cốt thép - Hàn - Điện - Nước: Cn Lưu Thị Hương.

Bộ môn cốp pha - giàn giáo: Ks Phạm Văn Cửu.

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác